Friday, December 03, 2004

Deewar


Anil : Pahale ye batao ke ek Bhai sun raha hai, ya Reliance Industries ka M.D. sun raha hai.

Mukesh : Jab tak ek bhai bolega tab tak ek bhai sunega, aur jab Reliance Energy ka M.D. bolega tab Reliance Industries ka M.D. sunega.